Targi pracy, praktyk i staży w Polsce

Miasto
2007-03-22

BYDGOSKIE TARGI PRACY OFFerty 2007

22 marca 2007 r. w godz. 10.00 do 14.00 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. M. Piotrowskiego 12-14.
Podczas Targów Pracy będziecie mieli okazję osobiście porozmawiać z przedstawicielami pracodawców, agencji zatrudnienia i innych instytucji związanych z rynkiem pracy.

Targi adresowane są do studentów i absolwentów bydgoskich Uczelni oraz pracodawców z regionu. Przybliżą studentom i absolwentom oczekiwania pracodawców, dadzą szansę na zdobycie ofert pracy, praktyk i staży.

Wydarzenie to daje możliwość nawiązania kontaktu pomiędzy potencjalnymi pracodawcami a studentami i absolwentami wyższych uczelni, jak i szansę na zdobycie wielu informacji na temat lokalnego rynku pracy. Podczas targów odbędzie się wiele imprez towarzyszących (prezentacje, prelekcje, rozmowy indywidualne itp.) umożliwiających bliższe poznanie problematyki związanej z rynkiem pracy.

Biura Karier działające przy Uczelniach Wyższych 9 stycznia 2007 roku zawiązały Porozumienie Bydgoskich Biur Karier. Celem Porozumienia jest zwiększenie szans studentów i absolwentów na wspólnym, lokalnym rynku pracy i organizacja Bydgoskich Targów Pracy OFFerty 2007.

BIURO KARIER Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Biuro Karier Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy istnieje od 2003 r. oraz jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służy pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wchodzeniu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.Biuro Karier funkcjonuje w ramach struktury administracyjnej KPSW, będąc jej integralnym elementem.

Nadrzędnym celem biura jest optymalne przygotowanie studentów i absolwentów naszej uczelni do skutecznego poszukiwania pracy oraz stymulowanie ich aktywności w tym kierunku.

Biuro Karier służy studentom i absolwentom w wyborze drogi zawodowej, pomaga znaleźć zatrudnienie odpowiadające ich aspiracjom i potrzebom oraz poznać zasady funkcjonowania trudnego i wymagającego rynku pracy.

Działalność Biura Karier skupia się na:

·       wspieraniu poszukiwania pracy poprzez tworzenie bazy studentów i absolwentów poszukujących pracy stałej i dorywczej, sezonowej, praktyki lub stażu,

·       gromadzeniu informacji o ofertach pracy, praktykach, wolontariatach i stażach (zarówno w kraju jak i za granicą) oraz komunikowaniu ich wszystkim zainteresowanym studentom i absolwentom,

·       badaniu predyspozycji zawodowych i dostarczaniu informacji na temat najnowszych zawodów i branż,

·       udzielaniu porad zawodowych poprzez wyjaśnianie zasad rekrutacji i jej procedur,

·       przeprowadzaniu rozmów doradczych, udzielaniu porad przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowaniu do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

·       współpracy z pracodawcami - nawiązywaniu porozumień z pracodawcami w celu realizacji wzajemnie korzystnych przedsięwzięć tj. oczekiwań pracodawcy co do zastosowania posiadanej przez studenta wiedzy oraz z drugiej strony możliwości uzyskania przez studentów „Certyfikatu Umiejętności” po spełnieniu wymagań proceduralnych w określonym zakresie,

·       współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia (WUP Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej , PUP) dającymi możliwość kierowania i organizowania dla zainteresowanych studentów warsztatów tematycznych, związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy,

·       organizowaniu Bydgoskich Targów Pracy i corocznych Dni Biura Karier na terenie uczelni, dających kolejne, znaczące możliwości ukonkretnienia wyżej wymienionych celów, oraz nawiązania owocnej współpracy z biurami karier największych bydgoskich uczelni,

·       udziale w tworzeniu informatorów dotyczących możliwości dalszego rozwoju naukowego i zawodowego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, studia w kraju i poza jego

·       współpracy ze Studium Praktyk dotyczącej opracowania narzędzia pomiarowego i ewaluacyjnego dającego możliwości dokonania analizy porównawczej w określonym zakresie,

·       współpracy z kołami naukowymi, których działalność dotyczy zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Kontakt:
ul. dr. E. Warmińskiego 3, 85-054 Bydgoszcz,
tel. (052) 345 40 13 wewn. 31, 321 11 88 wewn. 31,
Czynne od pon. do czw. w godz. 8.00-15.00
Kontakt Teresa Karwowska, pokój 214

 Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSPA_rekrutacja_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Dziekanat WSAiB to miejsce przyjazne studentom
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności